Förbundet i möte med Socialstyrelsen

I slutet av maj träffade Tandläkarförbundets kansli och förbundsordförande Chaim Zlotnik Socialstyrelsens odontologiska grupp för att tala om tandvården under covid-19.

Med tanke på den stora minskningen av tandläkarbesök hos gruppen 70+ som skett under våren, lyfte förbundet bl.a. frågan om tydligare rekommendationer för 70-plussare och personer i riskgrupper.

– Det är en viktig observation, säger Elisabeth Wärnberg Gerdin, sammankallande för den Socialstyrelsens odontologiska grupp. Det är också kopplat till hur man ska prioritera bland patienter när ”vårdskuldsfrågan” blir aktuell och när tandvård och annan vård öppnar upp igen.

Ett annat ämne som diskuterades var användningen av aerosol. Socialstyrelsen har publicerat ett informationsmaterial på sin webbplats och meddelade att man just nu utreder frågan vidare.

Tandläkarförbundet påpekade även vikten av att tandvården för äldre inte glöms bort nu när satsningar görs på äldrevården. Kontakten med Socialstyrelsen kommer att fortsätta. På Socialstyrelsens webbplats finns samlad information om covid-19 till personal inom tandvården.

Läs mer om:

Socialstyrelsens information om stöd riktad till personal inom tandvården 

Tandläkarförbundets samlingssida om coronaviruset

Läs också