Firande av internationella patientsäkerhetsdagen

I dagarna uppmärksammar vi och Världshälsoorganisationen WHO den internationella patientsäkerhetsdagen. Varje år drabbas mer än 100 000 patienter i Sverige av en vårdskada.

Sverige stödjer WHO-kampanjens långsiktiga mål: ”Ingen ska skadas i vården”. Vi är många som berörs och kan bidra till att stärka patientsäkerheten, såväl i det enskilda mötet som nationellt och internationellt.

Läs mer om Tandläkarförbundets arbete kring patientsäkerhet i broschyren:
SÄKER VÅRD – en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner

Läs också mer här om arbetet med patientsäkerhet som Socialstyrelsen gör i Sverige
Socialstyrelsens arbete för att stärka patientsäkerheten

Läs också