fbpx
Tandläkarsiffor är en grafisk statistiksammanställning av tandläkar-Sverige. Här finner du bland annat siffror på hur antalet tandläkare utvecklats i landet, hur köns- och åldersfördelning ser ut och hur många studenter som antas till tandläkarutbildningen.
05 april 2024
PDF–259.7 KB
01 juli 2024
PDF–343.2 KB
Presentationsfolder. Sveriges Tandläkarförbund bildades 1908 och är idag en organisation för alla tandläkare med egen verksamhet, för anställda, för studenter och för lärare. Genom att påverka, utbilda och utveckla är Tandläkarförbundet en viktig del av tandvården.
01 februari 2017
PDF–579.8 KB
This is a presentation of the current figures of dentists in the Nordic countries. The figures include the number of dentists; their age and gender and how many of them that work in the public or the private sector. You will also find information about how many inhabitants per dentist here are in the different countries. The number of dental hygienists is also included. The figures are based on the most recent published statistics in each country and have been found in collaboration with the dental associations in the Nordic countries.
01 februari 2017
PDF–192.2 KB
Tandläkarsiffror är en sammanställning av uppgifter om hur tandläkarantalet utvecklats historiskt, hur könsfördelningen ser ut och tillgången på specialisttandläkare i olika delar av Sverige.
20 januari 2017
PDF–126.8 KB