Dags att lämna in motioner till årets förbundsmöte 

Den 17 maj 2024 hålls förbundsmöte i Stockholm och sista dag att inkomma med motioner är den 18 mars.

Den 17 maj äger Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte rum i Stockholm. Förbundsmötet är Sveriges Tandläkarförbunds högsta beslutande organ och består av ombud från riksföreningarna. 2021 beslutades att mötet skulle äga rum vart tredje år. Mötet utgör ett viktigt forum för dialog mellan medlemmarna, styrelsen och kanslipersonal. Varje medlem har rätt att väcka motion till förbundsmötet. Det har även riksförening, lokalavdelning och förening med associerat medlemskap.

Motioner ska ha inkommit till förbundet sextio dagar före förbundsmötet, dvs. senast den 18 mars.

Skicka gärna in din motion, företrädesvis via mejl, till kansli@tandlakarforbundet.se

eller till Sveriges Tandläkarförbund, Box 1217, 111 82 Stockholm.

Vid frågor ring förbundskansliet: 08-666 15 00.

Läs också