fbpx
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Förslag till ändringar i Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2023:7) om anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen.
02 maj 2024
PDF–117.3 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Ökad kontroll över tandvårdssektorn (SOU 2023:82).
12 april 2024
PDF–190.8 KB
Tandläkarsiffor är en grafisk statistiksammanställning av tandläkar-Sverige. Här finner du bland annat siffror på hur antalet tandläkare utvecklats i landet, hur köns- och åldersfördelning ser ut och hur många studenter som antas till tandläkarutbildningen.
05 april 2024
PDF–259.7 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76).
28 mars 2024
PDF–101.4 KB
07 mars 2024
PDF–136.8 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering (SOU 2023:19).
26 januari 2024
PDF–139.0 KB
19 januari 2024
PDF–167.9 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52).
22 december 2023
PDF–185.9 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (Ds 2023:26).
07 december 2023
PDF–99.1 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13).
30 oktober 2023
PDF–133.7 KB