Bättre kunskaper om läkemedel

Behöver du uppdatera dig inom det senaste om NOAK? Vi har platser kvar på höstens Läkemedel – Riskpatienter, kurs i Lund i 8–9 november. Här kan du lära dig senaste nytt om NOAK (Antikoagulantia), bisfosfonater och även de senaste
antibiotikariktlinjerna.

Tandvårdspersonal möter idag ofta patienter som medicinerar med olika typer av läkemedel. På kursen tar vi upp munslemhinneförändringar och läkemedel. Vi fördjupar oss i sedering – premedicinering och diskuterar medicinska riskpatienter i syfte att kunna behandla på ett adekvat sätt.

– Det är viktigt att du som tandläkare eller tandhygienist vet mer om hur du ska förhålla dig till riktlinjerna för olika läkemedel. Att det inte uppstår tvivel om hur du ska behandla riskpatienter, säger Maud Norrfalk som kommer att vara kursvärd för kursen.

Båda föreläsarna, Bengt Götrick och Fredrik Gränse, är verksamma på Malmö universitet och kommer att ge dig mer kunskaper kring ordination och behandling av den här patientgruppen.

Läkemedel – riskpatienter – Läs mer

Fredrik Gränse – Läs mer

Läs också