Tandläkare med kameran som arbetsverktyg

FÖRELÄSARPORTRÄTT | I arbetet är det vanligt att se honom med en kamera i händerna. Det är ett av hans viktigaste verktyg för att dokumentera förändringar i patienternas munslemhinnor. Tandläkaren Fredrik Gränse arbetar på Tandvårdshögskolan i Malmö och medverkar i september under Tandläkarveckan i ämnet oral medicin.

Fredrik Gränse FOTO: Lotta Brundin Gyllensten/ LOTTAPICTURES

Det råder en viss begreppsförvirring kring oral medicin och orofacial medicin. Men Fredrik Gränse förklarar tålmodigt att oral medicin berör förändringar i mjukvävnaden som gränsar till munhålan.

– Jag kommer att inleda föreläsningen med begreppen oral medicin, som är mitt ämne, och ta upp skillnaderna mot orofacial medicin, som från och med i vår är en ny specialitet.

Sedan fyra år är Fredrik Gränse universitetsadjunkt vid Tandvårdshögskolan i Malmö, med inriktning just på oral medicin. Det var under grundutbildningen i Stockholm som han blev intresserad av detta. Han såg att den aspekten, alltså de mjuka vävnaderna, var lika viktig som vården av själva tänderna.

– När jag gick på tandläkarutbildningen var HIV-infektionen relativt nyupptäckt. Det visade sig att en del av tecknen på HIV kunde man se i munnen. Oral medicin blev i och med HIV mycket aktuellt, och Fredrik Gränses kunskaper inom området utökades med en påbyggnadsutbildning i Umeå. Under 18 år arbetade han som sjukhustandläkare, bland annat på SUS i Malmö. Nu håller han på att certifiera sig i oral medicin, där det bland annat ingår att han ska dokumentera 20 olika fall, tentera och föreläsa.

Undervisningen på Tandvårdshögskolan i Malmö är problembaserad och den kliniska situationen fångas upp i undervisningen. Det sättet att undervisa på kommer att prägla föreläsningen under Tandläkarveckan. Hans föreläsning kommer att inkludera fall. Bilder från hans arbetsverktyg kameran visar fall som sedan ska diskuteras i smågrupper om två till tre deltagare. Efter föreläsningen vill han att deltagarna ska ha mer kunskap om vanliga förändring i munslemhinnan. Men också om diagnostik, provtagning, uppföljning, samt när och vart man ska vända sig för vidare utredning.

– Ett klassiskt exempel som kräver uppföljning är ett sår som inte läker på två, tre veckor. Visst det kan bero på en vass kant på en tand. Men det är viktigt att följa upp ifall såret inte läker, eftersom det i värsta fall kan vara cancer. Oftare är det dock andra, vanligare besvär eller tillstånd, som tandläkaren kan hjälpa patienten med, såsom oral lichen, infektioner eller vävnadsnybildningar.

– Allmäntandläkare träffar ett tvärsnitt av befolkningen och gör det dessutom regelbundet. Det är viktigt att inte enbart titta på tänderna. Tittar de på andra delar så som slemhinnor kan man tidigt upptäcka allvarliga saker.

Text: Åsa Ohlsson

Fredrik föreläser i Tandläkarförbundets kursverksamhet i höst på Tandläkarveckan, Oral kirurgi för tandsköterskor och Läkemedel – Riskpatienter

Läs också