Vill du lämna in en motion till styrelsen?

Tandläkares Egen Verksamhets årsmöte kommer att vara i Göteborg på Riverton Hotell i år. Ett program fyllt med olika föreläsare, middag och övernattning.

Tandläkares Egen Verksamhets årsmöte kommer att vara i Göteborg på Riverton Hotell i år. Ett program fyllt med olika föreläsare, middag och övernattning.

En motion är ett konkret förslag på en åtgärd inom föreningen. Motioner kan lämnas av alla medlemmar i föreningen.

När styrelsen fått in motionerna utreds dessa med hänsyn till bl.a. föreningens stadgar och lagtexten. Styrelsen lämnar sedan förslag till beslut med en motivation. På årsmötet röstar alla närvarande (en röst/medlem) om motionerna.

Motioner ska skickas till Info.Tev@stlf.se, senast 21/8.

Läs också