Vill du lämna in en motion till styrelsen?

Tandläkares Egen Verksamhets årsmöte kommer att vara i Stockholm på Ellery Beach House 20 oktober. Dagen kommer innehålla föreläsning med Michael Braian ST-tandläkare oral protetik och Doktors examen i Oral Protetik / Digital tandvård vid Tandvårdshögskolan Malmö. Och en eftermiddagsföreläsning med Ilija Batljan.

Vill du lämna en motion till styrelsen?

En motion är ett konkret förslag på en åtgärd inom föreningen. Motioner kan lämnas av alla medlemmar i föreningen.

När styrelsen fått in motionerna utreds dessa med hänsyn till bl.a. föreningens stadgar och lagtexten. Styrelsen lämnar sedan förslag till beslut med en motivation. På årsmötet röstar alla närvarande (en röst/medlem) om motionerna.

Motioner ska skickas till Info.Tev@stlf.se, senast 21/8.

Anmäl dig till årsmötesdagen här

Vill du bara delta på årsmötet anmäl dig här

Läs också