Vill du arbeta med kursverksamhet?

Nu söker kursnämnderna inom Sveriges Tandläkarförbund nya ledamöter som har genuint intresse för fortbildning. Kursnämnderna planerar och genomför all kursverksamhet för tandvårdspersonal som sker inom Tandläkarförbundet.

Det rör sig om ca 150-180 kurser per år. Arbetet sker i tre kursnämnder: NordÖstra, Västra och Södra, med ett centralt placerat kansli. Du behöver inte föreläsa själv men däremot känna till vad tandvårdspersonal och kollegor har för utbildningsbehov. Vi vill ha representation i hela landet, både allmäntandläkare och specialister. Viss ersättning för din tid utgår.

Till arbetsuppgifterna hör att planera, genomföra och utvärdera kurser. Att kommunicera med föreläsare, administratörer, konferensanläggningar och kursdeltagare. Att vara kursansvarig och kursvärd.

Du är välkommen med ansökan med referenser och personligt brev

Kontaktperson

Läs också