Tandvårdens roll i att upptäcka våld i nära relationer

Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen har lanserat ett nytt webbaserat kompetensstöd. Det ska hjälpa till i bemötandet av patienter som utsätts för våld. Under årets Riksstämma finns en viktig föreläsning om "Tandvårdens roll i att upptäcka våld i nära relationer".

Tandvården ska nu få hjälp att upptäcka om kvinnliga patienter utsatts för våld i en nära relation. Genom en ny webbplats och ett webbstöd som Nationellt centrum för kvinnofrid tagit fram tillsammans med Socialstyrelsen. Hör Tandläkarförbundets ordförande Hans Göransson intervjuas om det nya webbaserade stödet av Sveriges Radio

Sveriges Radios nyhet om den nya webbplatsen och webbstödet.

Missa inte heller föreläsningen på årets Riksstämma “Tandvårdens roll i att upptäcka våld i nära relationer”
med Eva Nevelius, Therese Kvist och Åsa Wikowski.
Onsdag den 14 november 11.00-12.00 i G1, Svenska Mässan i Göteborg.

Läs mer på Nationellt centrum för kvinnofrid

Läs också