Välkommen till seminarium i Almedalen

Fetma och karies ökar bland barn i socioekonomiskt svaga områden – hur ändrar vi på det? Kom till Tandläkarförbundets och Läkarförbundets paneldebatt under den kommande Almedalsveckan.

Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges läkarförbund fortsätter samarbetet kring god mun- och allmänhälsa hos barn och ungdomar. Under Almedalsveckan har vi därför ett gemensamt seminarium:

Fetma och karies ökar bland barn i socioekonomiskt svaga områden – hur ändrar vi på det? Flera forskningsrapporter de senaste åren har visat på en ökning av karies och fetma bland barn i utsatta områden, vilket kan ge flera konsekvenser som nedsatt fysisk kondition, svårigheter att hänga med i skolan och leda till flera allvarliga följdsjukdomar. Tillsammans arrangerar vi därför en paneldebatt kring frågor som – varför ökar karies och fetma bland barn? Vad behöver vi göra – som individer, föräldrar och som samhällsaktörer?

I panelen: Yasmin Bladelius, riksdagsledamot Socialutskottet, Claude Marcus, professor och barnläkare, Annica Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket, Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund samt Chaim Zlotnik, förbundsordförande i Sveriges Tandläkarförbund. Moderator: Lisa Kirsebom.

Tid: Tisdag 2 juli kl 13.00 – 14.00
Plats: Slottsterassen 6, Almedalen, Visby.

Här kan du läsa mer om vårt samarbete kring barn hälsa
www.tandlakarforbundet.se/godavanor

Varmt välkommen!

Läs också