Vad tycker Sveriges tandläkare om utredningen jämlik tandhälsa?

Tandläkarförbundet har skickat ut en enkät för att ta reda på vad förbundets medlemmar tycker om utredningen om jämlik tandhälsa.

I början av mars presenterade utredningen om jämlik tandhälsa sitt slutbetänkande När behovet får styra. Utredningens övergripande uppgift var att föreslå åtgärder som ger en mer jämlik tandhälsa hos befolkningen.

Tandläkarförbundet har skickat ut en enkät för att ta reda på vad Sveriges tandläkare tycker om förslagen i utredningen. Vad är bra? Vilka risker eller farhågor finns? I enkäten finns också en fråga om vad medlemmarna själva tror leder till en mer jämlik tandhälsa.

Betänkandet har gått ut på remiss med sista svarsdatum den 1 september. Sveriges Tandläkarförbunds remissvar kommer utarbetas i nära samarbete med Tjänstetandläkarna, TEV (Tandläkare egen verksamhet), SOL (tandläkare inom forskning, utbildning och specialisttandvård) eller Studerandeföreningen.

Resultaten kommer att redovisas på förbundets hemsida. En länk till enkäten skickades i Tandläkarförbundets senaste medlemsbrev (skickades den 27 april). Klicka på länken och lämna dina synpunkter! Enkäten är öppen till och med söndagen den 9 maj.

Läs slutbetänkande om jämlik hälsa:
När behovet får styra

Läs också