Tydligt budskap på Socialstyrelsens presskonferens

Under hela pandemin har Sveriges Tandläkarförbund haft en dialog med myndigheter och beslutsfattare i syfte att på ett säkert sätt kunna bedriva tandvård och förhindra generella nedstängningar som skulle få negativa konsekvenser för patienter och landets munhälsa.

Foto: Frank Palm

Med de skärpta restriktionerna som vi alla arbetar med att på bästa sätt omvandla till verklighet välkomnar vi Socialstyrelsens tydliga budskap vid Folkhälsomyndighetens presskonferens den 3 november.

Budskapet som Mathias Fredriksson på Socialstyrelsen framförde och som Tandläkarförbundet står bakom var tydligt;

Det är viktigt att man söker tandvård om man har behov av det. Munhälsan är en väldigt viktig del av den totala hälsan och besvär som inte åtgärdas kan leda till mer omfattande problem och behov av större tandvård på längre sikt.”

Läs också