Tandvårdsutredningen får tilläggsdirektiv

Pressmeddelande 10 januari 2020
från Socialdepartementets nyheter

Regeringen ger tandvårdsutredningen i uppdrag att föreslå förbättringar av de särskilda tandvårdsstöd som regionerna står för, samt det särskilda statliga tandvårdsstödet (STB). Syftet är att göra tandvården mer effektiv och jämlik, och framför allt förbättra situationen för vissa patienter som har särskilda tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom.

Ta del av hela pressmeddelande på regeringen.se

Läs också