Tandvårdens organisationer kräver att barntandvården reformeras

Tillsammans med branschorganisationen Privattandläkarna och Sveriges Tandhygienistförening föreslår Sveriges Tandläkarförbund att åldern inom barn- och ungdomstandvården sänks till 19 år, som tidigare, vilket skulle frigöra resurser till andra delar av tandvårdssystemet, där behoven är större.

Förslaget som presenteras i en skrivelse till regeringen skulle innebära att resurser frigörs till andra delar av tandvårdssystemet där behoven är större.

Läs pressmeddelandet här

Läs också