Tandvården har fortsatt högt förtroende, och speciellt den privata, enligt SKIs rapport

Den privata tandvården har fortfarande de nöjdaste patienterna enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Kundnöjdheten har sjunkit något, men det från en mycket hög nivå. Av alla de branscher Svenskt Kvalitetsindex årligen mäter, har tandvården fortsatt de allra nöjdaste kunderna.

Läs mer på www.kvalitetsindex.se

Läs också