Tandläkarsiffror 2024

Sveriges Tandläkarförbunds uppdaterade sammanställning av Tandläkar-Sverige är här.

Tandläkarsiffror är en grafisk sammanställning över hur tandläkarantalet utvecklats historiskt, hur köns- och åldersfördelning ser ut och hur många studenter som antas till tandläkarutbildningen. Här kan du bland annat annat se grafik över antal tandläkare efter län eller i offentlig kontra privat sektor. Senaste gången förbundet publicerade skriften var 2015.

Noterbart är att antalet yrkesverksamma tandläkare enligt de senaste siffrorna ökar något efter att ha minskat under ett par års tid. Den uppdaterade skriften innehåller även europeiska siffror på antal tandläkare och tandläkarkonsultationer per person och år. Även data över antalet tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker presenteras.

Sammanställningen bygger på data som förbundet har samlat från bland annat Socialstyrelsens statistikdatabas för hälso- och sjukvårdpersonal, Statistikmyndigheten SCB och OECD. Socialstyrelsen publicerar sin statistik med ett par års eftersläpning, varför senast tillgängliga data i många fall är 2021. 

Läs Tandläkarsiffror här (PDF) ↓

Läs också