Tandläkarförbundet träffar Vänsterpartiet

Sveriges Tandläkarförbund har träffat Vänsterpartiet för att diskutera kommande års tandvårdspolitik.

Under valrörelsen lyfte flera partier frågan om tandvårdens finansiering. Det finns också många frågetecken kvar kring förra årets statliga tandvårdsutredning När behovet får styra och vad som kommer att hända med de förslag som presenterades där. I mitten av november träffade förbundet Vänsterpartiets representant i riksdagens socialutskott, Karin Rågsjö, för att diskutera Vänsterpartiets syn på kommande års tandvårdspolitik.

Vänsterpartiet är ett av de partier som har föreslagit ett utökat högkostnadsskydd i tandvården. I korthet innebär deras förslag att patienten betalar maximalt 1 200 kronor under 12 månader, och att kostnader över det subventioneras fullt ut. Enligt Karin Rågsjö innebär förslaget inte att tandvården organisatoriskt ska införlivas inom övrig hälso- och sjukvård och inte heller att ersättningssystemen ska dela samma ramverk. Tandvården ska fortsatt vara ett separat system och ha en separat struktur.

– Vi som Tandläkarförbund välkomnar självfallet alla förslag som minskar hindren för att besöka tandvården. Samtidigt är det viktigt att tandvården alltid har kostnadstäckning så att vården inte underfinansieras, eftersom vi har erfarenhet av det sen tidigare. Detta framförde vi under mötet, säger Tandläkarförbundets ordförande Chaim Zlotnik. Frågan är otroligt komplex, vilket vi också måste kunna diskutera. Inom barntandvården når vi långt ifrån alla barn och unga, trots att tandvården för dessa grupper är kostnadsfri för den enskilde.

En annan fråga som diskuterades var odontologisk forskning och bristen på lärare på landets odontologiska lärosäten. Vänsterpartiets Karin Rågsjö ansåg här att det behövs en större statlig styrning gällande möjligheterna att utbilda framtida generationer tandläkare.

Även frågan om bristen på tandläkare i stora delar av landet diskuterades.

– Vi lyfte här fram att en stor majoritet av de yrkesverksamma tandläkarna kan tänka sig att arbete på en mindre ort och att bättre utvecklingsmöjligheter i arbetet efterfrågas. Det var ett par av resultaten från vår undersökning i våras, när vi skickade ut en enkät till riksföreningarnas samtliga medlemmar för att höra efter hur de ställer sig till att arbeta på mindre orter. Vi kunde också överlämna vår rapport med enkätresultaten, som Karin sa att hon skulle sprida till sina lokalpolitiker, vilket ju var väldigt positivt att höra, säger Jenny Måhlgren, kanslichef på Tandläkarförbundet.

– Vi fick också besked om att Vänsterpartiet inte har några planer på att ändra ordningen med privatpraktiserande tandläkare, vilket också var ett positivt besked, fortsätter Jenny Måhlgren. I vårt samtal poängterade Karin att tandläkare med egen verksamhet under lång tid har varit en del av den svenska modellen inom tandvård, och att det är en viktig del av svensk tandvård.

Förbundets ordförande Chaim Zlotnik tycker att det var ett bra och konstruktivt samtal.

-Vi kunde föra fram de ståndpunkter som vi med vår erfarenhet och den bredd av tandläkare som vi representerar, anser är centrala för en väl fungerande svensk tandvård. Här är fri prissättning, fri etableringsrätt och kostnadstäckning avgörande. Jag ser nu fram emot att träffa flera av de politiska partierna för att kunna föra ett resonemang och förmedla vårt budskap direkt även till dem.

Sveriges Tandläkarförbund hoppas få möjlighet att  träffa alla partier under det kommande året för att diskutera tandvårdspolitik, först ut blev Vänsterpartiet.

Läs mer i rapporterna:

Så skapar vi en levande glesbygd

Så skapar vi världens bästa tandvård

Läs också