Tandläkarförbundet ingår numera i sammanslutningen Folk och Försvar

För allra första gången kommer Tandläkarförbundet att delta i Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 8–10 januari – ett forum för diskussion om säkerhetspolitik, försvar och sam­hällets krisberedskap.


Varje år sedan 1946 genomför Folk och Försvar en rikskonferens och i år kommer Tandläkarförbundet att ingå i den sammanslutningen. Rikskonferensen samlar varje år cirka 350 deltagare och 60–70 talare under tre dagar för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Centralförbundet Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer. Dessa skriver genom sitt medlemskap under på vikten av att främja samhällets säkerhet och arbetet för fred, frihet och demokrati. Genom sin verksamhet vill Folk och Försvar värna om utvecklingen av det demokratiska samhället. Folk och Försvars uppgift är att skapa intresse och kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati och samhällets säkerhet.

Tandläkarförbundet har tagit fram en kortfilm inför konferensen med exempel på tandvårdens viktiga roll. Ett urval:
• Tandvården är viktig för en god ­beredskap.
• God tandvård är viktig för personal på en internationell insats. Även akut tandvård behövs i krig.
• Tandvården kan rädda liv.
Konferensen är en angelägen mötesplats för politiker, aktiva inom organisationer i civilsamhället – inte minst ungdoms­organisationer – samt representanter för fackliga organisationer, näringsliv och myndigheter. Därtill finns en stor och växande medienärvaro.

Läs också