Tackar ödmjukast för fortsatt förtroende!

LEDARE När många stora frågor – som EU-val, krig och konflikter – är aktuella är det lite skönt att gå in i vår bubbla och hantera frågor som är viktiga för oss tandläkare och alla medlemmar i vårt förbund. Och det är precis vad vi har gjort nu under maj.

Chaim Zlotnik, ordförande, Sveriges Tandläkarförbund

Det var äntligen dags för förbundsmöte. Det var nu hela tre år sedan vi sågs i den konstellationen, och då fattade beslut om att mötena inte skulle ske med årlig frekvens utan just vart tredje år. Och det har ju varit minst sagt händelserika år där emellan: Covid-19-pandemi, krig och konflikter på många håll i världen och också i Europa, klimatförändringar och extremväder. Många teknologiska framsteg har också gjorts och vi har mött politiska förändringar och ekonomiska utmaningar. I mitt inledningstal på förbundsmötet försökte jag ge min bild av hur allt det här har påverkat oss tandläkare och arbetet i Sveriges Tandläkarförbund.

”Det gläder mig att vi tillsammans lyckas skapa ett annat klimat i vår bubbla. Er bubbla.”

Samarbete och relationer har varit i fokus. Den styrelse som förbundsmötet utsåg 2021 har arbetat på ett väldigt konstruktivt och, skulle jag vilja säga, modigt sätt. Vi har tillsammans diskuterat och analyserat både svåra och komplexa frågor, såsom tillgänglighetsfrågor, ST och fortbildning. Det låter klyschigt men ligger ändå nära till hands att säga att vi har haft ett styrelserum med högt i tak. Och ni som känner mig vet att jag självklart har kontrollmätt taket: 2,42 meter, ungefär. Men samtalen har haft högre nivåer än så. Och en aspekt som inte ska underskattas; vi har haft trevlig tillsammans och närmat oss frågorna med respekt för varandras utgångspunkter. Det är jag oerhört glad för! I dagens debatter är upplevelsen av polarisering stor och det upplever jag hämmar mod och konstruktivitet. Jag väljer ordet upplevelsen, för det räcker att vi känner att det är hårdare debattklimat för att det ska prägla sättet vi tar oss an nya frågor på. Men, som sagt, det gläder mig att vi tillsammans lyckas skapa ett annat klimat i vår bubbla. Er bubbla.

”Vi ökar vår synlighet i medier, vi får möjlighet att lyfta frågor och vi är nu med i den tandvårdsutredning som ska presentera sitt betänkande under hösten.”

Samarbete och dialog i all ära, men vad har det fått för effekt på förbundets verksamhet under åren som gått sedan vårt senaste möte? Vi har tagit plats! Vi ökar vår synlighet i medier, vi får möjlighet att lyfta frågor och vi är nu med i den tandvårdsutredning som ska presentera sitt betänkande under hösten. Vi förvaltar vår roll i det offentliga samtalet med att peka på utmaningar och problem och tar ansvar genom att också peka på förslag och åtgärder.

Förbundsmötet 2024 på Westmanska Palatset i Stockholm

Jag tackar ödmjukast för förtroendet att få fortsätta leda vårt viktiga förbund i en tid med stort fokus på tandvården. Jag ska göra mitt bästa för att förvalta förtroendet och använda den vind som nu finns i tandvårdsfrågorna i det offentliga rummet till att ta oss i den riktning som förbundsmötet har stakat ut. En riktning som jag personligen tycker är den rätta för oss som professionsförbund. Jag ser fram emot resan, men också nu närmast mot ett par veckor av lugn och återhämtning i Sommarsverige!

Chaim Zlotnik
Ordförande, Sveriges Tandläkarförbund

Läs också