Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens

Med tema ”Vetenskap och klinik i samverkan”, ägde rum i början av april i Malmö, och var mycket lyckad med många deltagare. Konferensen var inspirerande och det blev väldigt tydligt att man även från privatsidan ska kunna delta i forskningsprojekt. Vi från TEV kommer att arbeta hårt för att denna möjlighet ska utökas. Det är angeläget med kliniknära forskning. Mer information kommer i Tandläkartidningen inom kort.

Läs också