Svenska Tandläkare-Sällskapet delar ut priser på Odontologisk Riksstämman i Umeå

Under den inspirerande invigningen av Odontologisk Riksstämma i Umeå hyllade Svenska Tandläkare-Sällskapet nyligen exceptionella prestationer inom odontologi. Flera framstående personer tilldelades prestigefyllda priser för sitt enastående bidrag till tandvårdens vetenskap och praktik.

Årligen delar Svenska Tandläkare-Sällskapets ut forskningsbidrag som möjliggörs genom generösa donationer från tandläkare och deras kollegor, vilket stärker stödet till den svenska odontologiska forskningen.

Jon Einar Dahl, en framstående profil inom odontologin, mottog Svenska Tandläkare-Sällskapets Hedersmedalj för sina betydande insatser för patientsäkerheten i Norden. Med två doktorsavhandlingar i bagaget har Dahl, genom sitt ledarskap och pedagogiska engagemang, spridit kunskap och lyft fram vikten av säkra och hållbara biomaterial för att främja god livskvalitet.

Stefan Lundgren tilldelades Forsbergspriset 2023 för sin forskning som banat väg för kliniskt relevanta möjligheter med nya kirurgiska tekniker vid tandimplantatbehandling. Lundgrens arbete har inte bara ökat möjligheterna att ersätta förlorade tänder, särskilt där bentillgången varit begränsad, utan har också väsentligt bidragit till förbättrad livskvalitet för tandvårdens patienter.

Mark Lindholm prisades med utmärkelsen för Bästa Avhandling 2023 för sin forskning om oral bakterie Aggregatibacter actimomycemtemcomitans (A. a) och dess koppling till parodontit. Genom experimentella studier har Lindholm bidragit med viktig kunskap om dessa bakteriers utbredning och virulensfaktorer, vilket fördjupar förståelsen för parodontitassocierade bakterier och deras interaktioner med värdorganismen.

Årets bästa forskningsrapport på Odontologisk Riksstämma tilldelades Mats Bågesund för hans arbete “Förenklad kariesbehandling: Ocklusal dentinkaries i primära molarer behandlad med resinbaserad försegling respektive glasionomerfyllning.” Hans rapport belönades för dess betydelsefulla insikter om förenklad kariesbehandling och dess potentiella inverkan på tandvårdspraxis.

Dentatuspriset, som tilldelas årets bästa tandläkarstudenter från varje utbildningsort i Sverige, tillgavs till Tilda Karlén från Malmö universitet, Xhenisera Hallulli från Umeå universitet, Linn Holm från Göteborgs universitet och Solange Girgis från Karolinska institutet, alla erkända för sin enastående kompetens.

Svenska Tandläkare-Sällskapet gratulerar alla pristagare och ser fram emot att fortsätta stödja och lyfta fram excellens inom odontologin för att främja en hållbar och högkvalitativ tandvård i Sverige.

Läs också