Studerandeförening satsar på fortbildning och att kommunicera

Nyligen hade Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening sin årliga kick-off. Denna gång valdes fokusfrågorna kommunikation och fortbildning.

Hur kommer det sig att ni valde fokusfrågorna kommunikation och fortbildning?
– Pandemin har påverkat hela vårt samhälle och inte minst föreningslivet, därför är det viktigare än någonsin att utveckla våra sociala kanaler samt att se till att nå till vår målgrupp nämligen fackligt anslutna tandläkarstudenter. Kommunikationen kommer därmed att vara en stor prioritering under verksamhetsåret både internt i organisationen med våra medlemmar och externt med lärosätena samt systerorganisationer. När det kommer till fortbildning så finns det stora och breda möjligheter för fortbildning för legitimerade tandläkare men för studenter som går grundutbildningen så råder däremot brist på fortbildning och därför väljer vi att fokusera på det i år.

Vad vill ni uppnå med fokusfrågorna?
I studerandeföreningen så har vi en väldigt hög anslutningsgrad bland tandläkarstudenterna men målet är att samtliga tandläkarstudenter ska organisera sig och bli en del av studerandeföreningen. Genom att erbjuda våra medlemmar ytterligare möjligheter utöver vår ordinarie verksamhet såsom fortbildning så skapar vi en förutsättning för att locka fler tandläkarstudenter men även att fler blir fackligt engagerade.

Suhaib Hurani, Centralordförande Tandläkarförbundets Studerandeförening.

Vilka aktiviteter ska ni göra utifrån fokusfrågorna?
Planeringen pågår för fullt med att genomföra kampanjer vid lärosätena så att vi når till just vår specifika grupp. Det kan handla om att sprida information om till exempel kamrathjälpen, aktiviteter i samband med munhälsodagen eller helt enkelt studiesociala aktiviteter. Det kommer även att göras massutskick till våra medlemmar via mejl en gång per termin för att bland annat uppdatera om vår verksamhet om pågående arbete. När det kommer till fortbildning så planerar vi för första gången att genomföra en tvådagars utbildning med intressanta talare, utbildningen kommer att genomföras antingen digitalt eller fysiskt beroende på smittläget.

Läs mer om Studerandeföreningen

Läs också