Stadgeändring föreslås på förbundsmötet

På förbundsmötet den 10 december presenteras en stadgeändring som möjliggör förbundsmöte vartannat eller vart tredje år. Överväganden och förslag presenteras.

På förbundsmötet 2020 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att återkomma med ett förslag på stadgeändring för ett förbundsmöte vartannat år. Under analysens gång har förbundsstyrelsen kommit fram till att även presentera ett förslag på stadgeändringar som möjliggör att förbundsmötet äger rum vart tredje år. Anledningen till detta är bland annat förhållandet till mandatperiodernas längd, som idag är tre år. Förbundsstyrelsen anser att tre år fortsatt är den mest lämpliga längden på mandatperioden.

Förbundsstyrelsen ser här två möjliga lösningar:
1) Ordinarie förbundsmöte vartannat år med ett ”förbundsmöte light”/extra förbundsmöte de år som val behöver förrättas, eller
2) Förbundsmötet äger rum vart tredje år. Förbundsstyrelsen förordar att förbundsmötet äger rum vart tredje år. Överväganden och förslag på båda lösningarna finns i handlingarna och kommer att presenteras på förbundsmötet.

Läs också