Socialstyrelsens nationella planeringsstöd 2020: Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård

Socialstyrelsen ska årligen redovisa bedömningar av tillgång och efterfrågan på legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården. Därutöver ska SoS göra  en samlad kartläggning och bedömning av hälso- och sjukvårdens tillgång på, och långsiktiga behov av, specialistläkare inom samtliga specialiteter.

På sidan 104 finns prognoser m m om tandläkarna och på sidan 100 om tandhygienisterna.

SoS nationella planeringsstodet 20

Läs också