Se till att vi får rätt till fortbildning, regeringen!

Regeringen har länge sagt nej till att reglera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals rätt till fortbildning, trots att bristande fortbildning både är kostsamt för samhället och patienten, skriver Sveriges tandläkarförbund tillsammans med flera förbund i en ny debattartikel.

Dygnet runt görs, just nu, mycket stora insatser för att vårda och rädda liv. Pandemin innebär omfattande omprioriteringar i hälso- och sjukvården, vilket lett till en uppskjuten vård med till exempel inställda operationer och uteblivna vårdkontakter. Pandemin har även inneburit att en stor utbildningsskuld byggts upp.

Debattartikeln skrivs under av: Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Sveriges tandläkarförbund, Svenska barnmorskeförbundet, Sveriges farmaceuter och  Svensk sjuksköterskeförening.

Läs debattartikeln:

Dagens Samhälle 24 mars

Läs också