Sämre munhälsa hos placerade barn

En ny studie från Socialstyrelsen visar att placerade barn generellt har sämre munhälsa och besöker tandvården mer sällan än barn som inte är placerade.

Arrangerad bild från Colourbox.

Socialstyrelsen presenterar i dag den första svenska studien som på nationell nivå undersökt munhälsa och tandvårdskontakt hos placerade barn. Det gäller både pojkar och flickor och yngre barn och tonåringar, enligt studien. Socialstyrelsen menar att det behövs fler insatser för förbättra placerade barns munhälsa. Omkring 3–4 procent av alla barn i Sverige placeras i heldygnsvård någon gång under sin uppväxt, som till exempel i familjehem, på HVB eller stödboende.

– Exempelvis har 6-8-åriga barn i kortare placeringar mer än dubbelt så många kariesskadade tänder som barn som inte är placerade, säger Álfheidur Ástvaldsdóttir, odontologiskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Läs mer på Socialstyrelsens webb

Se en presentation av rapporten på
Riksstämman Play:

Munhälsa och tandvård för placerade barn

 Online

Föreläsare: Álfheiður ÁstvaldsdóttirEva AgåkerKristin Larsson

Se föreläsningen på:
Årets digitala Riksstämma

Läs också