Samhällsodontologi, mångfald och jämlikhet

I höstens kursutbud märks en ny diplomkurs: Samhällsodontologi, mångfald och jämlikhet. Vilka är tandvårdens förutsättningar i samhället, hälsoläget i olika befolkningsgrupper och vilka åtgärder kan främja en mer jämlik hälsa och livskvalitet?

FÖRESKRIFTER SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING: Pia Gabre, docent och övertandläkare, är en av föreläsarna, och hon berättar att grunden till kusen är föreskrifterna där samhällsodontologi är gemensamt för alla 9 specialiteter. Många har redan fått upp ögonen för den nya kursen som genomförs för första gången i Stockholm 8-11 oktober. Kursen spänner över så stora ämnen som munhälsan i Sverige, Norden och världen liksom tandvårdens organisation, finansiering och rättslig reglering.  En jurist kommer att finnas på plats om lagstiftningens tillämpning.

– I föreskriften så är kraven målformulerade och därför har vi anpassat denna kurs för att underlätta för tandläkarna och leva upp till några av kraven. Samhällsodontologi är tyngdpunkten och det är mindre mångfald och jämlikhet, säger Pia Gabre.

– Vi vill försöka lyfta tandläkarens blick från patientens mun till att omfatta samhällsodontologi, hälsotjänster och vilken rättslig reglering som finns. Vi behöver en övergripande reflektion om befolkningen i stort, livskvalitet mm. En plats att reflektera etiska dilemman, delikata problem och att träna på situationer man förr eller senare ställs inför.

Läs mer om kursen

Läs också