SACOs yrkesrapport om tandläkare

För nyexaminerade tandläkare råder det idag liten konkurrens om jobben och bland tandläkare med yrkeserfarenhet är konkurrensen ännu mindre. Det finns dock stora regionala skillnader i efterfrågan. Prognosen är att det kommer att råda balans på arbetsmarknaden om fem år. Men prognosen bygger på flera osäkra faktorer. Enligt Socialstyrelsens nationella planeringsstöd är det många tandläkare som kommer att gå i pension inom de närmaste åren men det är svårt att veta exakt hur många och när. Dessutom påverkas prognosen av hur många svenskar som studerar till tandläkare utomlands.

dental24.se/aktuellt/saco-rapport-tandlakare/

Läs också