Saco växer – mer än 700 000 akademiker är med

– Det är ett styrkebesked att Sacofederationen växer. Förbunden levererar tydlig medlemsnytta och lyfter på olika sätt för olika professioner akademikers stora betydelse för samhällsbygget. Det märks i medlemsutvecklingen. Jag är stolt över framgångsrika förbund som arbetar för individens förmåga och kollektivets styrka, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Antalet yrkesverksamma medlemmar i Sacoförbunden ökar ännu mer. Den 31 december 2019 fanns 538 860 yrkesverksamma medlemmar i Sacoförbunden. Det innebär en ökning sedan förra året med 8 235 medlemmar och en procentuell ökning på 1,6 procent.

– Det är positivt att så många akademiker aktiva i arbetslivet väljer att vara med. Samtidigt har vi potential att nå och organisera ännu fler, inte minst bland utrikes födda, och det är avgörande att vi gör det, säger Göran Arrius

Han konstaterar att den fackliga verksamheten står inför flera tuffa utmaningar och det blir allt viktigare att öka anslutningsgraden.

– Vi har mycket att göra för att ta oss an framtidens arbetsliv för akademiker på bästa sätt, men också bra förutsättningar för det, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer om Saco

Läs också