Rökstopp förbättrar din hälsa direkt

Just nu är det många som ringer till Sluta-Röka-Linjen. Coronapandemin har satt hälsan i fokus och bland rökare finns en oro för risker med rökning. I samarbete med Hjärt-Lungfonden har Sluta-Röka-linjen tagit fram en kampanj på flera olika språk som syftar till att uppmuntra fler att ta chansen att sluta röka.

Sluta röka och satsa på att förbättra din munhälsa.

Sluta Röka-Linjen har i kampanjen valt att fokusera på de snabba positiva hälsoeffekterna av rökstopp och ser då möjligheten att vända den oro som finns till en möjlighet att själv påverka sin hälsa.

Vill nå ut till fler

En del områden har hittills drabbats hårdare av coronapandemin och utlandsfödda är överrepresenterade bland de smittade. Rökning bidrar till en ojämlik hälsa. Därför vill Sluta Röka-Linjen att alla, oavsett språk, får tillgång till stöd. De erbjuder sedan tidigare stöd på flera olika språk. Kampanjen ”Rökstopp förbättrar din hälsa direkt” lanseras på arabiska, somaliska, persiska och engelska.

Ladda ner filmerna på kampanjsidan

Den som önskar stöd på annat språk än svenska kan fylla i ett kontaktformulär på Sluta-Röka-Linjens hemsida (www.slutarokalinjen.se/other-languages). Sluta-Röka-Linjen ringer upp personen med tolk eller flerspråkig rådgivare så fort som möjligt.

Läs mer om Sluta-Röka-Linjen

Hjärt-Lungfonden om kampanjen

Läs också