Remissvar på utredningen om jämlik tandvård finns här

Sveriges Tandläkarförbund har skickat in remissvar på utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”. Sveriges Tandläkarförbund ställer sig i vissa avgörande delar inte bakom utredningens problembild och analys utan anser att utredningens slutsatser riskerar att slå fel.

Utredningen om jämlik tandhälsa är nu ute på remissrunda och Socialdepartementet vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. I Sveriges Tandläkarförbunds remissvar ifrågasätts bland annat: utredningens arbetsprocess, förslaget om ett statligt selektivt tandvårdsstöd, förslagen om ett 200-kronorsbesök och en tandhälsoplan, utredningens slutsats om att det sker för många besök och onödiga besök, samt att utredningen tar den geografiska utmaningen på tillräckligt stort allvar.

I utredningen saknas dessutom preciserande kvalitetsnivåer och inga hälsomått finns definierade. Förbundets uppfattning är att utredningens förslag riskerar att leda till en reparativ vård istället för en orsaksinriktad vård. En orsaksinriktad vård i samverkan med patienten, ha en större möjlighet att leda till en jämlik munhälsa och god måluppfyllelse i högt satta hälsomått, enligt förbundet.

Sveriges Tandläkarförbund anser att kostnadstäckning, fri prissättning och fri etableringsrätt är avgörande komponenter för en jämlik tandvård av hög kvalitet. Detta är nödvändigt för att kunna säkerställa att vården kan utföras med hög odontologisk kvalitet och gott patientomhändertagande, att investeringar i bra utrustning möjliggörs liksom att tandvårdspersonalen får tillgång till kompetensutveckling och en bra arbetsmiljö.

Sveriges Tandläkarförbund framhåller vikten av att värna om den mångfald av både privata och offentliga aktörer som vi har inom svensk tandvård. Patienterna är i mycket hög utsträckning nöjda med sina tandläkare. Det är också utvecklande för såväl den enskilde tandläkaren som svensk tandvård att det finns möjlighet att kunna skapa variation under sitt yrkesliv och ta med sig erfarenheter och lärdomar mellan sektorerna. Sammantaget bör detta ses som en kvalitetsfördel i svensk tandvård.

Sveriges Tandläkarförbund anser att flera delar i utredningens bakgrundsanalys är intressanta och det är positivt att tandvårdsfrågorna får uppmärksamhet på den politiska agendan. Men att gå vidare med förslag som saknar analys av vad som fungerar väl idag och som helt saknar vårdkvalitativa mål vore olyckligt för svensk tandvård!

Läs hela remissvaret här:

Sveriges Tandläkarförbund_Remissvar:
När behovet får styra – Jämlik tandhälsa SOU 2021-8

Läs också