Regeringen lovar tillsätta en utredning

I sitt tal, vid riksdagens öppnande, sa statsminister Ulf Kristersson att regeringen nu ska tillsätta en utredning för att få tandvården att ingå i ett högkostnadsskydd som liknar hälso- och sjukvårdens. Äldre personer med sämst munhälsa ska prioriteras.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Statsminister Ulf Kristersson höll sin regeringsförklaring tisdagen den 12 september när riksdagen samlades efter sommaruppehållet. Chaim Zlotnik, förbundsordförande för Sveriges Tandläkarförbund, var inbjuden till Ulf Kristerssons öppnande av riksdagen.

– Vi som Tandläkarförbund välkomnar alla förslag som minskar hindren för att besöka tandvården. Samtidigt är det viktigt att tandvården alltid har kostnadstäckning så att vården inte underfinansieras, eftersom vi har erfarenhet av det sen tidigare. Frågan är otroligt komplex, vilket vi också måste kunna diskutera för att reformerna ska bli kloka och träffa målet. När det gäller äldres tandhälsa, är det en fråga som förbundet drivit under många år. Det är positivt om vi nu får se en förbättring för denna grupp, säger Tandläkarförbundets ordförande Chaim Zlotnik.

Förra veckan träffade Chaim Zlotnik socialutskottets ordförande Christian Carlsson (KD) och reformförslaget diskuterades då.

– Christian Carlssons besked var att vi behöver hjälpas åt i analys- och utformningsarbetet av en eventuell reform. Vi är positiva till den inviten och kommer självklart att aktivt delta i arbetet, säger Chaim Zlotnik.

Läs hela statsministerns tal här:
Ulf Kristerssons tal den 12 september vid riksdagens öppnande

Läs också