Pressmeddelande angående översyn av tandvårdens högkostnadsskydd

Regeringen ger tandvårdsutredningen i uppdrag att utreda och föreslå modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd. Syftet är att stärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och uppnå en mer jämlik tandhälsa.

– Tandhälsan fortsätter att förbättras på befolkningsnivå. Men det finns fortfarande stora skillnader i tandhälsa och höga kostnader inom tandvården har lett till att fler vuxna avstår tandvård. Därför ger vi nu tandvårdsutredningen i uppdrag att se över högkostnadsskyddet så att vi kan uppnå en mer jämlik tandhälsa, säger socialminister Lena Hallengren.

Läs pressmeddelandet på regeringen.se 

Den 8 mars 2018 beslutade regeringen om ett kommittédirektiv om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa.

Nu ger regeringen tandvårdsutredningen i uppdrag att även utreda och föreslå alternativa modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd. Detta ska i sin utformning ta ett första steg för att bli mer likt hälso- och sjukvårdens system. Syftet är att stärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och uppnå en mer jämlik tandhälsa och ett mer resurseffektivt tandvårdssystem.

Hela utredningens arbete ska samlat redovisas till Socialdepartementet senast den 1 mars 2021.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)
Kommittédirektiv: Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

Läs också