Personer över 65 behöver uppmärksammas inom tandvården

Ny rapport från Socialstyrelsen visar att andelen patienter, 65 år och äldre, som behandlas med blodförtunnande läkemedel och som samtidigt genomgår invasiva ingrepp inom tandvården har ökat med 25 procent mellan 2015 och 2017.

Rapporten belyser även hur patienter inom hälso- och sjukvården ser på vård och omsorg i hemmet med hjälp av digital teknik. Totalt är sex av tio patienter positiva till sådan vård och omsorg.

”För att öka patientsäkerheten är det avgörande att tandvårdens personal inkluderas i nationella satsningar inom e-hälsa samt i de nationella uppdrag som syftar till att förbättra informationsöverföringen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården”, Kalle Brandstedt utredare vid Sveriges Tandläkarförbund

Läs mer om tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård

Läs också