Informationsmaterial till den tobaksfria veckan

Tobaksfria veckan v.47 är en del i det nationella arbetet med Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025. Det finns material som ni gärna får använda och sprida på era arbetsplatser och kliniker som ett stöd i ert preventiva arbete. Materialet finns på tankesmedjan Tobaksfaktas hemsida.

Sveriges Tandläkarförbund står bakom initiativet Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025. Syftet med den tobaksfria veckan är att uppmärksamma fördelarna med att vara tobaksfri där slutmålet är ett tobaksfritt samhälle.

Länk nedan till materialet med affischer, foldrar, aktiviteter, presentationsmaterial och filmer.
Tobaksfakta

Läs också