Ordförandebrev TEV nr 1 2020

Välkommen till ett nytt år och ett nytt decennium!

Vi har som tandläkare haft 20 år med otroligt bra förutsättningar i Sverige. Detta kan vi inte ta för givet och ett av mina mål som er nya ordförande är att de kommande åren skall bli minst lika bra eller bättre!

Läs hela brevet

Läs också