Nya satsningar på utbildning för omsorgspersonal

Regeringen presenterade på morgonen budgeten för 2021. Redan tidigare har regeringen aviserat en satsning i det s.k. Äldreomsorgslyftet, som innebär nya möjligheter till kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal.

Regeringen presenterade våren 2020 satsningen Äldreomsorgslyftet. Satsningen innebär att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning på folkhögskola på betald arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska under 2020 och 2021. Utöver att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde ges personalen även möjlighet att fortbilda sig genom kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg. Satsningen bedöms även bidra till att underlätta möjligheterna att utbilda sig till undersköterska inför den planerade regleringen av yrket. Äldreomsorgslyftet föreslås fortsätta fram till 2023.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Sveriges kommuner får ett tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som Äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare 1,7 miljarder.

I budgeten går också att läsa att satsningar ska göras för att hantera den vårdskuld som utbrottet av covid-19 har inneburit.
– Det är viktigt att satsningar för att komma till rätta med vårdskulden även innefattar tandvården, säger Tandläkarförbundets kanslichef Jenny Måhlgren.

Läs också