Ny styrelse i Svenska Tandläkare-Sällskapet

Vid årsskiftet fick Svenska Tandläkare-Sällskapet Riksstämmenämnd ny ordförande, Hans Sandberg som efterträder Andreas Cederlund.

Svenska Tandläkare-Sällskapet är en stiftelse med uppgift att stödja odontologisk vetenskap och forskning. Stiftelsen förvaltar vetenskapliga fonder, ger ut pris och stipendier, främjar odontologisk fortbildning, arrangerar den årliga Odontologiska Riksstämman och förvaltar odontologiskt-historiskt material.

Läs mer om Svenska Tandläkare-Sällskapet här.

Läs också