Ny statistik om tandläkare

Nu finns det ny statistik från Socialstyrelsen om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2017 samt arbetsmarknadsstatus 2016.

Under 2017 utfärdades 420 tandläkarlegitimationer varav 275 utfärdades till personer som utbildats i Sverige.
Totalt var 9 074 tandläkare yrkesverksamma 2016 och av dessa arbetade 8 063 i hälso- och sjukvården.

Därutöver var 272 legitimerade tandläkare yrkesverksamma inom eftergymnasial utbildning och 174 inom offentlig förvaltning.

– Förbundet kommer att analysera statistiken och använda den till vårt prognos- och strategiarbete, kommenterar Kalle Brandstedt, utredare på Sveriges Tandläkarförbund.

Se mer Antal legitimerade och antal yrkesverksamma tandläkare 2019

Ta del av Socialstyrelsens statistik

Läs också