Ny skrift på gång om våld i nära relationer

Sveriges Tandläkarförbund ger ut skriftserien ”Kunskap & kvalitet” med information om ansvar och kvalitet i tandvården. Till hösten kommer en ny del ”Våld i nära relationer”.

Personalen inom hälso- och sjukvården är en viktig instans för att upptäcka kvinnor som utsätts för våld. Tandläkarförbundets nya skrift “Våld i nära relationer” tydliggör vad anmälningsplikten innebär, beskriver vad man som tandläkare kan möta och hur man då ska agera. Skriften kommer också innehålla en bakgrund till varför det är viktigt att just tandvården också tar sin del av ansvaret kring denna fråga.

– Nationellt ser man faktiskt detta som ett folkhälsoproblem, främst mäns våld mot kvinnor. Det handlar också om barn som är utsatta, även att bevittna våld är traumatiserande, säger Hans Göransson, ordförande i förbundet.

– I skriften presenteras en ny vägledning samt beskrivning av tecken och symptom hos patienter som är utsatt för våld i nära relationer. Vi tänker vidare att det kan vara bra med tips på hur man kan jobba med patienter, hur man frågar och bemöter dem som är drabbade, säger Hans Göransson.

Skriften “Kunskap och kvalitet” går att beställa (endast för medlemmar) via:
kansli@tandlakarforbundet.se

Läs också