Ny skadestatistik från Löf visar på en ökning av anmälningar

Ny publicerad statistik från försäkringsbolaget Löf visar att under år 2018 tog Löf emot cirka 17 000 anmälningar. Det är en ökning med knappt 4 % jämfört med 2017.

Löf bedömer att antalet anmälningar kommer att fortsätta öka kommande år. Bedömningen är baserad på flera olika faktorer: det bedrivs mer vård i Sverige med en växande befolkning och en allt högre levnadsålder; operationer och medicinska ingrepp blir mer komplexa; kunskapen om försäkringen har ökat, både inom sjuk- och tandvård men också i samhället i stort; patientsäkerhetslag trädde i kraft 2011 (Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient och närstående vid inträffad skada).

Sammantaget bedömer Löf att ovanstående faktorer bidrar till en ökning av anmälningar även kommande år.
I drygt 40 % av ärendena som beslutades 2018 beviljades patienten ersättning.
– Skador inom ortopedi, tandvård, distriktsvård och kirurgi är fortsatt de som anmäls mest till Löf. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos, säger Pelle Gustafson chefläkare på Löf.

Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) är ett rikstäckande försäkrings­bolag som har till huvuduppgift att försäkra de vårdgivare som finansieras av regionerna. Försäkringsbolaget publicerar årligen statistik över skadeanmälningar.

Läs mer Statistik 2018 – Hela Sverige

Skadestatistik per landsting/region 2018

Läs också