Ny möjlighet att ansöka om lokalhyresstöd

Regeringen har beslutat om en ny omgång av det statliga lokalhyresstödet under perioden 1 januari – 31 mars 2021. Stödet ska kompensera hyresvärdar som ger en tillfällig hyressänkning för sina hyresgäster.

Förutsättningar för att få stödet är bland annat:

  • Att överenskommelsen om hyressänkning har tecknats senast 31 maj 2021.
  • Att hyresgästen är verksam i någon av de branscher som omfattas av stödet. Lista över branscher (lansstyrelsen.se). I listan står detaljgrupp 86230, Tandläkarverksamhet. Sid 4.

Det är hyresvärden som söker stödet. Ansökan görs via Boverkets e-tjänst som är tillgänglig från 3 maj. Sista ansökningsdag är 30 juni 2021. Ansök lokalhyresstöd via Boverkets websida https://www.boverket.se/sv/e-tjanster/login/

Vid frågor om lokalhyresstödet kontakta respektive Länsstyrelsen vart fastigheten ligger.

För mer information om hur du ansöker vänligen se sidan om Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher på respektive länsstyrelse: Sök “Ansökan om stöd för sänkta lokalhyror”

www.lansstyrelsen.se  

Läs också