Ny ledare ute nu

I varje nummer av Tandläkartidningen kommer en ny ledare av förbundsordförande Chaim Zlotnik. Denna gång handlar texten om att "Etiken kräver träning".

Under sommaren publicerade Dagens Nyheter en granskning kring diskriminering av vårdpersonal. Granskningen visade att läkare valdes bort på grund av sitt ursprung. DN intervjuade bland annat ordförande Chaim Zlotnik om situationen för tandläkare.
Läs mer om DN:s granskning

Efter sommarens olika artiklar i ämnet har socialminister Lena Hallengren och Märta Stenevi, Sveriges jämställdhets- och bostadsminister kallat till sig flera representanter för vårdsektorn för att få en fördjupad bild av situationen. Förbundsordförande Chaim Zlotnik deltog på ett möte tillsammans med Susanna Magnusson, Kansliledning från Tjänstetandläkarna (Tandläkarförbundets riksförening för anställda tandläkare) för att ge det fackliga perspektivet och beskriva situationen för landets tandläkare. På mötet framförde förbundsordförande Chaim Zlotnik, bland annat följande dilemma:
– “Det kan uppstå en konflikt mellan arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen och det fria vårdvalet. Det är ju ett sätt att skydda medarbetaren från att träffa en patient som redan innan är avigt inställd till mig som tandläkare, det handlar ju om att säkra en god arbetsmiljö”.

I dagarna kommer Tandläkartidningens senaste nummer ut. Chaim Zlotniks ledare tar denna gång upp DN:s granskning, utmaningen med policydokument och handlingsplaner mot diskriminering.

Läs den senaste ledaren om DN:s granskning här:
Chaim Zlotniks ledare i Tandläkartidningen

Läs också