Munhälsan utvecklas positivt enligt ny rapport från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har publicerat en ny lägesrapport om tillståndet och utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård och tandvård.

I Socialstyrelsens lägesrapport beskrivs både den nuvarande situationen och utvecklingstrender inom tandvården. Socialstyrelsen rapporterar att munhälsan överlag utvecklas positivt, men att antalet regelbundna besök minskar i tandvården. Socialstyrelsen rapporterar även att allt fler barn och unga är kariesfria. Det senaste decenniet har den positiva utvecklingen dock mattats av och andelen kariesfria bland de yngre åldersgrupperna i princip är oförändrad.

Läs mer i Socialstyrelsens rapport (kapitel 10 om munhälsa och tandvård):
Tillståndet och utvecklingen i hälso- och sjukvård och tandvård – Lägesrapport 2023

Läs också