Möte med statsrådet Jakob Forssmed

I dag har Tandläkarbundet fått möjlighet till ett värdefullt samtal med statsrådet Jakob Forssmed efter fredagens besked om utredningen kring ett högkostnadsskydd för tandvården. Vår kanslichef Jenny Måhlgren ställde i egenskap av moderator för förbundets politikerdebatt på Riksstämman i Umeå frågorna.

Vilken kortversion ger statsrådet till ministerkollegor i EU som undrar hur svensk tandvård mår och fungerar?

Vilka förväntningar finns på resultatet av Socialstyrelsens uppdrag att bedöma förutsättningarna för ett införande av en nationell modell för riskbedömning inom tandvården?

Är det rimligt att tro att ett gemensamt system för riskbedömning kommer att omhänderta viktiga aspekter så som munhälsans effekt på resten av kroppen vilken är en aspekt som statsrådet glädjande nog ofta lyfter?

Just nu är det stort fokus på ekonomi men vilka ambitioner har statsrådet på den tandvård som ska utföras och i förlängningen på befolkningens munhälsa och finns det risk att ambitionerna kommer att sänkas?

Hur mycket resurser kommer egentligen att frigöras genom den sänkta åldern för fri barntandvård, vi kan väl inte hoppas på att patientgruppen 20-23 år ska sluta komma till tandvården?

Finns det höjda ambitioner för få med tandvården i äldreomsorgssatsningar?

Och sist men inte allra minst, vad ser statsrådet för lösningar på problemet med den ojämlika tillgången på tandvård i landet?

Jakob Forssmed har tyvärr fått förhinder och kommer inte att finnas på plats på årets Riksstämma i Umeå men intervjun kommer att inleda politikerdebatten under onsdagens programpunkt “Jämlik tandhälsa – en självklarhet i varje partiprogram, men inte lika självklart i verkligheten?” den 15 november kl. 10.45.

Så om du delar vår nyfikenhet på dessa frågor, uppmanar vi dig att säkra din plats på programpunkten redan nu. Det kommer att bli en intressant diskussion om tandvårdens framtid i Sverige!

Boka din biljett till årets riksstämma här

Läs också