Missa inte konferensen om tobaksprevention

Tandvård mot Tobak har samlat den svenska tobakseliten som ger sin syn på hur de tänker tackla tobaken. Hur ser det ut och hur kan vi inom tandvården konkret arbeta med tobaksprevention?

Konferensen den 26 mars belyser tandvårdens roll i det tobakspreventiva arbetet, tobaksavvänjning, tobaksindustrins miljöeffekter och hur ungdomar påverkas av tobaksindustrin i t ex digitala kanaler. Tandvården träffar hela befolkningen och utgör en viktig kunskapsspridare både på individnivå i behandlingsstolen och på gruppnivå i den externa verksamheten t ex på våra skolor. Den 1 juli 2019 träder flera förändringar i kraft på tobaksområdet, t ex rökförbud på uteserveringar. Vi kan påvisa värdet av klok lagstiftning. Läs mer i programmet: Konferens om tobaksprevention 26 mars 2019

Läs också