Missa inte den nationella yrkeskonferensen om tobaksprevention

Den 5 november arrangerar Tandvård mot Tobak en digital yrkeskonferens om tobakspreventivt arbete. Konferensen skulle ha hållits i Stockholm i mars, nu hålls den digitalt med spännande och delvis nytt innehåll.

Foto: colourbox.

Konferensen “Tackla Tobak i Tandvården 2020 – nationell yrkeskonferens om tobaksprevention” belyser tandvårdens roll i tobaksfrågan och hur våra patienter upplever vårt tobakspreventiva arbete och ser på tobaksproblematiken, bland annat kommer en Novus-undersökning att presenteras. 

Program och föreläsare:
Prestation av undersökning om tobaksprevention i tandvården
Anna Lena Wihlborg,  NOVUS

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för tandvård
Gabriella Beckvid Henriksson, Sofia Orrskog, Utredare Socialstyrelsen

Våra fackliga företrädare;
Chaim Zlotnik, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund
Ywonne Nyblom, ordförande Sveriges Tandhygienistförening
Marie Udén, förbundsordförande Svenska Tandsköterskeförbundet 

Tobaksbruket band våra ungdomar – hur ser det ut?
Martina Zetterqvist, utredare, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN

Sluta Röka Linjen – Hur reagerar rökare under Coronapandemin?
Katarzyna Swigon, Leg tandhygienist, tobaksavvänjare

Tandvårdens roll i ANDT – strategin 2021
Magnus Jonsson, Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementen

Agenda 2030 – hur påverkar tobaksproduktion och tobakskonsumtion våra hållbarhetsmål?
Birgitta Enmark leg tandhygienist, folktandvården Gävleborg

Nya nikotinprodukter
Johanna Reuterving Smajic leg tandhygienist, folktandvården Kalmar län

Moderator: Lena Sjöberg, ordförande Tandvård mot Tobak, leg tandläkare folktandvården Östergötland.

Läs hela programmet och information om anmälan här;
Nationell yrkeskonferens om tobaksprevention den 5 november kl.15-17 via Zoom

Läs också