Miljöprojekt om kvicksilver inom tandvården engagerar

Projektet Hg-Rid LIFE har som mål att minimera utsläppen av kvicksilver från dentalt amalgam. Nu avrapporterar de sina slutsatser under det pågående World Water Week i Stockholm.

World water week 2019, arena inside 190827.

Det treåriga projektet Hg-Rid LIFE har haft tre delmål; att ta fram förslag på vägledning för svensk tandvård för att sprida i övriga EU, utveckla metoder för sanering som är mer effektiva och öka medvetenhet och kunskap om kvicksilvers påverkan på miljön hos tandvårdsaktörer. Resultatet av projektets arbete presenterades av medlemmar i arbetsgruppen under torsdagen den 29 augusti.

Från Sveriges Tandläkarförbund deltog före ordförande Hans Göransson. Hans Göransson är också medlem i arbetsgruppen för dental material och medicintekniska produkter inom Council of European dentist (CED) som bland annat arbetar med frågor om amalgam. Hans Göransson presenterade en omvärldsbeskrivning av hur det ser ut i övriga EU med hanteringen av amalgam. Från och med 2018 gäller en förordning om kvicksilver inom hela EU som bl. a innebär att amalgam inte får användas på gravida, ammande och barn under 15 samt krav på amalgamavskiljare. Målet är att fasa ut amalgam inom hela EU år 2030.

Projektet Hg-Rid LIFE drivs av Praktikertjänst i samverkan med Sweden Recycling och IVL Svenska Miljöinstitutet som alla föreläste under konferensen om aktuell forskning om, och sanering av, kvicksilver. Forskare och representanter för det nystartade företaget Atium presenterade en prototyp av ny teknik för sanering av kvicksilverpartiklar. Anders Jonsson, tandläkare i Praktikertjänst och en av medlemmarna inom projektgruppen, var moderator för projektets slutkonferensen som hölls i anslutning till World Water Weeks  konferens.

– Vi kommer att ha utmaningen med amalgam i avloppsledningarna från klinikerna under en lång tid framöver. Nu har vi samlat viktiga kunskaper och erfarenheter i det här projektet som vi kommer behöva i arbetet för en bättre miljö, säger Hans Göransson, projektmedlem i miljöprojektet Hg-Rid LIFE och tidigare ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.

Projektet har lanserat en portal med information om vilka regler som gäller för tandvård, hur man exempelvis installerar amalgamavskiljare och andra sätt vi i branschen kan arbeta för att minimera utsläpp av kvicksilver.
Här hittar du projektets informationsportal:

Projektet Hg-Rid LIFE är också utställare under hela World Water Week som pågår mellan den 25-30 augusti. World Water Week är en global vattenkonferens som arrangeras av Stockholm International Water Institute (SIWI). World Water Week hålls en gång om året och samlar över 3000 deltagare från hela världen.
Läs mer om World Water Week här

Läs också